חדשות חב"ד

ממתינים ביראת כבוד לכניסתו של הרבי שליט"א מלך המשיח

כ''ז אלול ס''ב

בימים אלו מגיעים עוד ועוד תמימים ואנ"ש מכל רחבי תבל לבית חיינו - 770התרוממות מיוחדת מורגשת בתפילות בשעה שהרבי שליט"א מלך המשיח נכנס. השביל המיוחד - למרות התפוסה המלאה בלשון המעטה - נשמר, בצורה המזכירה לרבים את אחד הניסים של בית המקדש עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. לאחר התפילות ריקוד ה'יחי' יותר ויותר, כשהחיות כמובן לא נגדעת בשעת האכילה - ונותנת את אותותיה בשעת סדרי הלימודים ושיעורי גאולה ומשיח הנשמרים בדייקנות מיוחדת. ברקע נשמע קול לימוד חי ומחייה. בימים הקרובים צפויים להגיע מאות אורחים נוספים.