חדשות חב"ד

ביום שני נבחנו והצליחו וסיימו את הסמיכה עוד שבעה תמימים

כ''ו אלול ס''ב

בימים האחורנים בוחן הרב לאבקובסקי ראש הישיבה עשרות תמימים שחזרו משליחותם אצל שלוחים בערי השדה ובמקומות אחרים ברחבי ארה"ב וברחבי העולם אתמול נבחנו אצל הרב לאבקובסקי שבע תמימים שהראו בקיאות מיוחדת בחומר הנלמד, המבחן נמשך כמה שעות ולאחר מכן הביעו את התרשמותם הרבה מבקיאותו של הרב ומהשאלות העניניות שנשאלו הרב לאבקובסקי גם הביע את התרשמות העמוקה מהתמימים.