חדשות חב"ד

הגדולה בישיבות חב"ד בעולם בסימן נסיעה למלך המשיח שליט"א

כ''ה אלול ס''ב

בחודש האחרון מלאה הישיבה במודעות המזכירות לתמימים להתכונן כיאות לנסיעה לרבי שליט"א מלך המשיח במודעות: רבי לא שנה, חייא מנא ליה? - פירשו החסידים בדרך הצחות רבי לא שנה, אם לא נוסעים לרבי כל שנה, חייא מנא ליה? - מניין יקח לו חיות בעבודת ה'? כידוע, התמימים מישיבת חסידי חב"ד בצפת נוסעים לרבי שליט"א כולם ללא יוצא מן הכלל בימים האחרונים ניכרת התרגשות ואווירת לימוד בישיבה התמימים לומדים מאמרים ושיחות כהכנה לנסיעה לרבי שליט"א אנו מאחלים להם דרך צליחה וברוכים הבאים לבית חיינו.