חדשות חב"ד

שיפוצים קלים נערכים ב - 770 בימים אלו

כ''ה אלול ס''ב

בד בבד עם הגעת ראשוני האורחים לקראת חודש החגים נערכים שיפוצים שונים, ברחבי בית המקדש גופא דלעתיד - בית רבינו שבבבל, אתמול בשעות הלילה נצבעו העמודים, והיום ייערכו שיפוצים נוספים לקראת חודש החגים לפי הנראה נעשו השיפוצים בעקבות אסיפת הגבאים שהתקיימה יום לפני כן.