חדשות חב"ד

אלפי אנשים נשים וטף באמירת הסליחות במרכז חב"ד העולמי

כ''ד אלול ס''ב

אלפי אנ"ש ותמימים מלאו היום את מרכז חב"ד ומשיח העולמי 770 בכדי לומר את הסליחות במחיצת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אנ"ש והתמימים הגיעו מכל רחבי העולם (רובו מארה"ב) בימים הקרובים צפויים להגיע אלפי אורחים מארץ ישראל וממקומות אחרים.

בעל התפילה באמירת הסליחות היה ר' שלום לברטוב אשר הנעים בתפילתו את אמירת הסליחות.