חדשות חב"ד

סיכום אירועי שבת פרשת נצבים - וילך ב - 770

כ''ג אלול ס''ב

כבר בליל שבת הורגשה אווירה מיוחדת בעקבות בואם של מאות אורחים לחצרות קודש הן תמימים מהקבוצה והן תמימים ואנ"ש אשר הקדימו ובאו לשבת סליחות להיות במחיצת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בתפילות הורגשו כבר שהנה הנה אנו מתקרבים לימים הנוראים. בשבת בבוקר לאחר התהילים, התחילו להתפלל בשעה 10:30, בקריאת התורה עלו כארבעה חתנים, לאחר התפילה התקיימה התוועדות עם הרבי שליט"א מלך המשיח בשעה 1:30, לאחר ההתוועדות נערכה התוועדות חסידים בו איחלו לחתנים שיזכו לבנות בנין עדי עד ובית חב"ד לנח"ר כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח.