חדשות חב"ד

נסיעה לרבי שליט"א מלך המשיח לחגים ולקבוצה (הפטנט)

כ''ג אלול ס''ב

בזמן האחרון חלו שנויים רבים בשגרירויות ארה"ב ברחבי העולם כולו, תמימים אשר בקשו אפידיוויד או וויזה קיבלו הזמנה לשבועים אחרי התחלת הקבוצה או תשרי, חלק מהתמימים אכן הגיע איך זכו ומה עוד יעבור עליהם - חובתינו להדגיש אשר תמים שהגיע עם וויזה שפגה תוקפה נעצר בשדה התעופה! אם כן רבים שואלים איך מגיעים מה עושים ובכן הנה הפתרון...

ברצוני להביא לפניכם סיפור מופת שארע לשני תמימים בקשר לאפידיוויד

הת´ ש.ז.ק. והת´ ש.ג. כמו כל שאר התמימים היו תקועים (עד היום) ולא קיבלו את הויזה סטודנט

הם ניסו בכל מיני אפשרויות מפה ומשם ולא הועיל בשטח לא היה נראה שהם שינו דבר

אתמול יום א´ כתב הת´ ש.ז.ק. לרבי מלך המשיח שליט"א באמצעות האג"ק ושאל כך: האם כדאי לטוס כמה שיותר מהר ל - 770 כדי להיות שם מ'ח"י אלול' ולטפל בנושא הויזה כבר שם או להשאר בארץ ואז שני אפשרויות האחת להמתין שהעסקנים יטפלו בזה והשניה היא ללכת לקונסוליה בי-ם ולטפל בזה בעצמו.

הוא הכניס את המכתב בתוך כרך י"ד ע´ רמו´ אג´ ה´ו

הרבי שליט"א מלך המשיח כותב שם:

... במענה על מכתבו המהיר מב´ טבת אשר ז"ע נתקבל, בו כותב אודות שתי הצעות, נסיעותו לארה"ב, וחיפוש עניין של פרנסה במדינה בה נמצא עתה.

ומובן שהסברא השני´ה קודמת ומכמה טעמים והעיקר אשר החיסרון ע"ע הוא חוסר המרץ שלו והעדר ההתעסקות בהסתדרות כדבעי...
ולכן לדעתי מהכרח הכי גדול שיראה פעילות הדרושה לעניניו בכלל ובעניין של פרנסה והסתדרות ביחוד ויעשה זה אליבא דנפשי´ ולא רק לצאת ידי חובתו ולהשביע רצון הדורשים זה ממנו, ויה"ר אשר ממרז"ל הידוע יגעת ומצאת יקויים בשני הנקודות שיתיגע בהאמור (והרי הנהגת עולמינו הוא בזיעת אפך תאכל לחם, ורק לע"ל מלאכתו נעשית ע"י אחרים), ויקויים גם סוף המאמר, ומצאת.

...

מיותר לציין שלאחר כזו תשובה ברורה החליט הת´ ש.ז.ק. שהוא נוסע ביום ב´ לקונסוליה בי-ם
הת´ ש.ג. שלא ידע האם התשובה מדברת ג"כ אליו או שזה מענה פרטי כתב ג"כ לרבי מלך המשיח שליט"א באג"´ כרך י"א ע´ קכ"ב אג´ ג´תקו*
והנה ישר בתחילת המכתב הוא רואה שהרבי כותב "..כבר אמרו רז"ל לא יגעת ומצאת אל תאמין, יגעת ולא מצאת אל תאמין" זה כבר היה מספיק ולמחרת היו שני התמימים כבר בשעות המקדמות של הבוקר באוטובוס שיצא לכיוון י-ם.

בשעת פתיחת הקונסוליה התיצבו התמים הנ"ל ועוד מס´ תמימים בתור הארוך לאחר סידור כל הענינים הטכנים ולאחר המתנה ארוכה ומעצבנת נכנסו התמימים בשערי הקונסוליה בקיצ´ר הם נתנו את הדרכון + תמונה + קבלה על תשלום האגרה + את מסמך הI20 (ההזמנה שהישיבה מזמינה אותך אליה) + 3 דפים (5 עמ´9 שממלאים את כל הפרטים אישים והמשפחתיים. את כ"ז נתנו לקונסול.

ושוב... המתנה... (אין צורך לציין שהתמימים ניצלו את הזמן ללימוד הדבר מלכות, שיעור החת"ת/רמב"ם היומי וכו´)

ואז התחילו לקרא להם אחד אחד פעם לזה ופעם לזה לראיון אישי (שאלו את אותם שאלות כמו איזה מסכת לומדים וכו')

בשעה 4:00 לערך כבר היו לתמימים הנ"ל את האפידיוויד חתום בדרכון מה שנשאר להם לעשות זה להזמין כרטיס ליום ג´ על הבוקר ו... לנו לא נשאר אלא לאחל להם בהצלחה רבה בשנת הקבוצה הבעל"ט ושנזכה להתראות יחד בבית המקדש השלישי - 770 בהתגלותו של הרבי מלך המשיח שליט"א לעין כל.

מה שברור כאן מכל הסיפור שיש כללים שונים למשחק הזה...

מי שכותב לרבי מלך המשיח שליט"א ופועל ע"פ עצת הרבי שליט"א אז גם בי-ם וגם אם... אז ברור שהוא מצליח! כמובן שצריך לעשות ג"כ את הכלי בגשמיות לקבלת הברכה.

חובה לכתוב לרבי!!!