חדשות חב"ד

כינוס ילדים לילדי שכונת קראון היטס

כ''ג אלול ס''ב

במהלך הכינוס הנפלא נאמרו לפי הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח לומר בכל הזדמנות עם ילדים את שנים עשר הפסוקים, לאחר הכרזת 'יחי אדוננו...',שרו את שירי הגאולה בין השירים 'הרבי מליובאוויטש מלך המשיח...', אנו רוצים משיח עכשיו' ושירים נוספים, לאחר מכן סופר להם סיפור מענין במהלך כל הכינוס נופפו הילדים עם דגלי משיח ובסיום הכינוס הוזמן אחד הילדים להכריז את הכרזת הקודש 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד'.