חדשות חב"ד

העלון The Week in Review יחולק לתמימים ב-770 חינם

כ''א אלול ס''ב

זה עתה נתבשרנו שהעלון The Week in Review (שיחות של הרבי שליט"א מלך המשיח כשהם מערוכים ותורגמים לאנגלית מקצועית) נתרם לחלוקה למבצעים למשך חצי שנה ע"י נדיב בעילום שם. העלון The Week in Review יוצא ע"י ועד להפצת שיחות בראשותו של הרב סימון ג'קובסון העלון הזה הוא בין העלונים היהודים המופצים ביותר בארצות הברית וזוכה לאהדה ותפוצה רבה אפי' בקרב הקהל הלא חבדי.