חדשות חב"ד

החוברת שציפו לה רבים - יצאה לאור!

כ''א אלול ס''ב

זה עתה נתבשרנו על הגעתו ל - 770 של החוברת "דבר מלכות", החוברת יצאה לאור ע"פ פקודת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח המשיח שליט"א "עשו כל אשר ביכולתכם . . להביא בפועל ממש את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!" החוברת היא חלק מספר שעומד לצאת בקרוב הכולל את כל שיחות הדבר מלכות לכל מעגל השנה, בחוברת כל שיחות ה"דבר מלכות" על כל ספר בראשית.