חדשות חב"ד

חנוכת הבית וקביעת מזוזה לטנק המבצעים החדש של פלורידה

כ''א אלול ס''ב

בתחילת הטקס קבע המד"א הרב אברהם אזדאבא את המזוזה בפתח הראשי של הטנק לאחר מכן הוזמן לראות את החדר השני של הטנק בכדי לוודע האם צריך גם שם לקבוע מזוזה נוספת לאחר בדיקה מעמיקה קבע שאכן צריך לקבוע מזוזה נוספת ללא ברכה, לקביעת המזוזה הוזמן מזכיר הרבי שליט"א מלך המשיח ר' יהודה ליב שי' גרונר.

לאחר קביעת המזוזות נעמדו כולם לאמירת לחיים המרא דאתרא הרב אברהם אזדאבא אף איחל בהצלחה במבצעים בכל השטורעם בכדי לפעול את ההתגלות האמיתית והשלימה של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, לאחר מכן מזכיר הרבי מלך המשיח שליט"א הרב יהודה ליב גרונר הוא בירר איחל הצלחה בכל הענינים.