חדשות חב"ד

הכנסת ספר תורה לבית משיח - 770

כ' אלול ס''ב

ביום שני ח"י באלול הוכנס ברוב פאר והדר הספר תורה החדש, הספר נכתב לעילוי נשמת זקן הגבאים הר' יהושע פינסון גבאי ראשי בבית הכנסת ליובאוויטש שבליובאוויטש 770 במשך עשרות שנים ביוזמת בני משפחתו שיחיו. כתיבת האותיות האחרונות נערכה בביתו על שדרת איסטרען פארקווי בהשתתפות רבני השכונה בני המשפחה ומכרים לאחר מכן יצא התהלוכה ברוב פאר והדר בליווי תזמורת שהוסיפה לאווירת השמחה המיוחדת כשבקדמת התהלוכה צועדים ילדי צ"ה נושאים לפידי אש ודגלי משיח.

עם התקרבות התהלוכה ל - 770 קיבלו את פני הס"ת החדש כנהוג הספרים הוותיקים ובראשם ג' ספרי התורה של הרבי שליט"א מלך המשיח: הספר תורה הקטן הס"ת של משיח והס"ת שנתרם ע"י הטנקיסטים.

את שרביט ההנחיה תפס הרב פינסון הבן שממלא את מקום אביו כשהוא מכבד את הרבי שליט"א מלך המשיח בפסוק הראשון מפסוקי ה"אתה הוראת" כנהוג וכן בהקפה ראשונה ואחרונה עם הספרי תורה, להקפה רביעית כובדו חברי הבד"צ הרב אברהם אזדאבא והרב יעקב שווי שיחיו, במהלך ההקפות שררה ב - 770 שמחה עצומה שהרקיע שחקים בפרט בשירת יחי אדוננו מורונו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד בסיום ההקפה השמינית שירה שבעצם היוותה קבלת פנים לרבי שליט"א מלך המשיח בכניסתו לתפילת ערבית שאף היא עברה באווירת שמחה מיוחדת בהמשך לשמחת ההכנסת ספר תורה, לאח"מ הוזמן הקהל לסעודת מצוה שבמהלכה נשאו דברים המד"א הרב אזדאבא ואחיו של הנפטר הרב ניסן פינסון שי' שליח הרבי מלך המשיח שליט"א במשך עשרות שנים למדינת טוניס, ובני משפחה נוספים.

ההתוועדות נמשכה במשך שעות נוספות במהלכם התוועדות הרב שמואל פלוטקין שליח הרבי שליט"א מלך המשיח ורב העיר ברדיצ'וב מבני המשפחה וכן הרב מ. מ. מרוזוב.