חדשות חב"ד

התוועדות רבת משתתפים ב-770 בכפר חב"ד

י''ח אלול ס''ב

בלילה האחרון התקיימה התוועדות רבתי בכפר חב"ד, להתוועדות הגיעו מאות מאנ"ש מכל האזור, בין המתוועדים היו הרב גרשון מענדל שיחי' גרליק, הרב ישכר דוב שיחי' גורביץ הרב הראשי של צרפת, הרב שלום בער שיחי' לבקובסקי ראש כולל אברכים בכפר חב"ד, הרב ברוך בועז יורקוביץ רב קהילת חב"ד בלוד, הרב וועלוועל קסלמן הרב אברהם שמואל בוקעיט הרב חצקל' שפרינגר משפיעים מכפר חב"ד ועוד הרבה משפיעים ואנ"ש אחרים, ההתוועדות נמשכה עד לשעה 3 לפנות בוקר, הרבה לדבר שם הרב גרליק סיפר סיפורים מהרבי מלך המשיח שליט"א ובכלל על "תומכי תמימים".