חדשות חב"ד

הרב חיים ששון בהתוועדות בישיבת תורה טק בכפר חב"ד

י''ח אלול ס''ב

הרב חיים ששון התוועד היום לכבוד ח"י אלול בישיבת תורה טק בכפר חב"ד, הרב ששון התוועד בישיבה במשך שעתיים לפני כל תלמידי הישיבה 69 במספר, עם הרב ששון ישב והתוועד עם התלמידים גם ראש הישיבה הרה"ח הרב דובער שיחי' מנדלסון, הם ישבו עם התמימים ודיברו להם על מעלת היום ועל החוזק שאנו מראים בתור חסידי חב"ד חסידיו של הרבי מלך המשיח שליט"א.