חדשות חב"ד

התוועדות הנהלת ישיבת תות"ל המרכזית בליל שישי

י''ז אלול ס''ב

בליל שישי האחרון אור לט"ו אלול התקיימה ההתוועדות הרשמית של הנהלת הישיבה בזאל הקטן ב-770, בהתוועדות השתפפו הרב דוד שיחי' רסקין, הרב איצ'ה שיחי' שפרינגר, הר' מיכאל שיחי' גאלאמב, הרב לייבל שיחי' מוצ'קין, הרב משה הבלין - רב העיר וראש הישיבה בקרית גת ועוד עשרות תמימים ואנ"ש שבאו להשתתף בהתוועדות, נושא המרכזי של ההתוועדות היה יום ההולדת של "תומכי תמימים", ועל הקמת הישיבה ב-770 ליובאוויטש שבליובאוויטש, ההתוועדות נמשכה עד לשעות הקטנות של הלילה והמשפיעים הרבו לדבר לתמימים בנושאים שהזמן גרמא.