חדשות חב"ד

סיום כתיבת והכנסת ספר תורה לבית חיינו 770

ט''ז אלול ס''ב

ביום שני יום הבהיר ח"י אלול תתקיים בשכונת המלך סיום כתיבת והכנסת ספר תורה, ספר התורה נכתב ע"י משפחת פינסאן לע"נ אביהם הרה"ח הרה"ת ר' נחום יצחק ע"ה והאשה החשובה מרת ליבא בת הרה"ג הרה"ח התמים הרב אברהם אליהו ע"ה פינסאן, סיום כתיבת האותיות תתקיים בשעה 5:30, לאחר מכן תתקיים תהלוכה, הקפות והכנסת ספר התורה לבית חיינו - 770 בשעה 7:30, ובשעה 8:30 תתקיים סעודת מצווה והתוועדות ב-770.