חדשות חב"ד

עם פתיחת השנה - תנופה בישיבת תות"ל בביתר

ט''ו אלול ס''ב

עם פתיחת השנה החדשה בישיבות תומכי תמימים ברחבי תבל, וכציון ליום התייסדות 'תומכי תמימים' בליובאוויטש, הוחלט ע"י מספר תמימים בישיבת תות"ל ביתר להקים ארגון בשם 'מטה התמימים', מטרת הארגון היא לפעול בתוך הישיבה ולסייע הן לתמימים בגשמיות וברוחניות, והן למערכת "הערות התמימים ואנ"ש", ארגון 'סדרים' בעיניני משיח וגאולה, תניא בע"פ וכן בלימוד הרמב"ם כהוראתו של הרבי מלך המשיח שליט"א.

אחד ממבצעי הארגון הטובים יותר הוא כשמו כן הוא: 'תמים למען תמים'. כל תמים בישיבה שעדיין מתקשה בלימודיו הארגון מסדר לו חברותא מתאימה הבקיאה בחומר הלימוד בשעת ההפסקות.

כמו כן, הוחלט על קידום קבצי ה'הערות', וביום ו' תשרי יו"ל הקובץ הראשון בשנה זו.

התמימים מנהלי הארגון מוסרים כי "בשלב זה זה פועל הארגון רק בישיבה זו בביתר, אך בתקווה שממנו יראו וכן יעשו". התמימים ואנ"ש מתבקשים לשלוח את הערותיהם בכל נושא: נגלה, חסידות, תורת הרבי מה"מ, חת"ת, רמב"ם ועוד. לכתובת: רח' צמח צדק 2, ביתר עילית. או למייל: [email protected]