חדשות חב"ד

ט"ו אלול - ה’חאדאראם’ בישיבות תומכי תמימים בארץ

י''ד אלול ס''ב

היום אור לט"ו אלול הורגש בכל ישיבות תומכי תמימים החאדאראם, לאחר חסידות ערב שמסתיימת בתפילת ערבית פצחו התמימים בריקודים סוחפים שנמשכו עוד זמן רב, לאחר הריקודים התיישבו המשפיעים והרמי"ם להתוועדויות חסידיות עם התמימים לרגל הולדתה של ישיבת תומכי תמימים ע"י הרבי הרש"ב נ"ע לפני 105 שנים, בצפת השתתפו התמימים בחתונתו של הת' אורן שיחי' סיבוני שם נמשכו הריקודים עד לשעות הקטנות של הלילה, התמימים רקדו בהתלהבות בפרט בעת שירת "טייערע ברידער" כהכנה לחודש החגים..., אנ"ש שנכחו בחתונה אמרו לכמה מהתמימים שזו להם הפעם הראשונה בה הם רואים חתונה כזו שמחה - החאדאראם הרשמי התקיים בישיבה.