חדשות חב"ד

יצא לאור דבר מלכות עם פיענוחים לפרשת תבוא ע"י מכון ’מלכות שבתפארת’

י''ד אלול ס''ב

מכון "מלכות שבתפארת" הוציא בשבוע האחרון עוד דבר מלכות - שיחה של הרבי מלך המשיח שליט"א עם פיענוח המראי מקומות. המכון הוקם לפני כשנה ע"י קבוצת תמימים מ-770 אשר החליטו לשים דגש מיוחד על השיחות האחרונות ששמענו מהרבי מה"מ שליט"א לע"ע, והוציא לאור נכון להיום 9 חוברות וזוהי החוברת העשירית, בין הקונטרסים: "קונטרס בית רבינו שבבבל", "תורה חדשה מאיתי תצא" ועוד, בכינוס השלוחים אף הוציא המכון קונטרס מיוחד (משיחתו של הרבי לשלוחים) שחולק לשלוחים, כעת הוציא המכון את שיחתו של הרבי שליט"א לפרשת תבוא משנת תנש"א וניתן להשיג את הקונטרס בחנויות הספרים.