חדשות חב"ד

קובץ מיוחד לנוסעים לרבי מלך המשיח שליט"א לחודש החגים

י''ג אלול ס''ב

החלה הפצת הקובץ תשרי בליובאוויטש, הקובץ יצא לאור ע"י מחלקת ההוצאה לאור של ארגון הכנסת אורחים (מרכז חב"ד העולמי), בקובץ 17 יומנים משנים עברו מתשרי ב-770, בתוספת קטעי שיחות אודות מעלת וחשיבות הנסיעה לרבי שליט"א מלך המשיח, בפרט בעומדנו בסיום שנת הקהל, החוברת כבר מופצת ע"י הרכזים בישיבות חב"ד בארץ הקודש ובקרוב תופץ בשאר הישיבות בעולם, לחוברת המלצות רבות מרבנים ומשפיעים וכמובן לשמחתם הרבה של הנהלות ישיבות תומכי תמימים ליובאוויטש בעולם.