חדשות חב"ד

הסתיים יום העיון לצוות החינוך בקרית משה ברחובות

י''ג אלול ס''ב

יום עיון והערכות התקיים אתמול יום ג' י"ב אלול בגני חב"ד קרית משה רחובות, שם מיוחד נקרא ליום הזה "בלכתך בדרך", יום הערכות זה הוא בעצם לקראת פתיחת שנת הלימודים. יום ההערכות שולב עם נסיעה לציון הבבא סאלי בנתיבות. במהלך הנסיעה לובנו סוגיות בחינוך והתייחסות לילדים התלמידים בכלל וילדי גן בפרט. הנוסעים אף צפו במהלך הנסיעה בוידיאו של הרבי שליט"א מלך המשיח מתוך הקלטת "לראות את מלכינו", הנסיעה נתרמה ע"י הרה"ח שמעון בן הרוש מנהל חברת ההסעות א.ש. הסעות מכפר חב"ד. כשחזרו הצוות לרחובות הופתעו לראות כי ערוכה לכבודם סעודה עשירה, ארוחת צהרים. בסיום הארוחה קיבלו הצוות מספר החלטות שלאחריהם התפזר הצוות לביתו כשהם מחכים לפתיחת שנת הלימודים.