חדשות חב"ד

התועדות מיוחדת לתלמידי הקבוצה

ז' אלול ס''ב

בלילה האחרון התקיימה ההתוועדות השבועית לתלמידי הקבוצה הלומדים בבית חיינו בשנה זו, התוועדות זו היתה מיוחדת היות שלשלשה מאחינו התמימים (חיים הלל שפרינגר, מנחם מענדל גדסי ושלום דובער בליניצקי שיחיו) היתה זו התוועדות היום הולדת, בהתוועדות השתתפו עשרות תמימים ואף אנ"ש מהשכונה הגיעו על מנת לומר לחיים לתמימים, ההתוועדות נמשכה זמן רב והמשקה זרם שם כמים..., התמימים אמרו מאמר וניגנו ניגונים, כמו"כ חתמו התמימים שהשתתפו בהתוועדות על פ"נ לרבי להצלחה בהמשך לימודיהם לאחר שנת הקבוצה, בתוספת התחייבות להקפיד בשבוע זה על סדר חסידות בוקר וביתר שאת.