חדשות חב"ד

חוויה קיצית שהפכה לחוייה חסידית

ו' אלול ס''ב

מיד כשנכנסתי לקייטנת גן ישראל בנחלת הר חב”ד פגשתי בויכוח סוער שהתנהל באותו רגע בין שני לוחמים במלחמת הצבעים. דובער מקבוצת הכחולים הנושאת את דגל השליחות, מתווכח בלהט עם יוסי מקבוצת האדומים הנושאת את דגל 770. “התביעה המרכזית של הרבי מאנשי דורנו, היא לצאת לשליחות”, טען דובער. ויוסי האדום לא נשאר חייב “אבל מ-770 לוקחים את הכוחות לצאת לשליחות”. אמר יוסי בביטחון מופגן.

כשנכנסתי פנימה אל תוך הבניין פגשתי את התמים שמואל וולף, מנהל מפעלי הקיץ גן ישראל בנחלת הר חב”ד, שסיפר לי על הקייטנה ועל מלחמת ההתקשרות שהיתה אז בעיצומה.

“מפעלי הקיץ גן ישראל בנחלת הר חב”ד הוקמו כבר לפני 5 שנים אך הצלחה כפי שהיתה השנה לא היתה לגן ישראל מאז הוקמה, הצלחה שהתבטאה הן ברמת הפעילות והן בתוכנית הלימודים.

בשלב זה של השיחה מצטרף אלינו הת’ שמואל מעטוף, מנהל הלימודים בקייטנה. “אם תשאל אותי ממה נובעת ההצלחה שלנו השנה, הרי שתשובתי היא חד משמעית: מברכותיו של הרבי באמצעות ה’אגרות קודש’.

בתחילת חודש תמוז כתב הת’ שמואל מעטוף מכתב לרבי בשם הנהלת הקייטנה בו ביקש את ברכת הרבי להצלחת הקייטנה. כשפתח שמוליק את ספר ה’אגרות’ נדהם מתשובתו של הרבי, בו מבטיח הרבי את מימונה של הקייטנה (כרך ח’ עמוד קמז): “והרי ידוע הבטחת רבינו הזקן אשר ההולכים בעקבותיו כשעושים בענייני תורה ומצוות מצליחים, ולמותר להכפיל עוד הפעם שאם זה קשור באיזה הוצאות על דרך הרגיל הרי עלי לסלקם”...

שבועיים חלפו ושמואל וולף מנהל מפעלי הקיץ מקבל טלפון ובו הוא מתבשר על הפרויקט החדש של הג’וינט’ “חוייה קייצית” במסגרתו מסבסד הג’וינט חמישים אחוז מההוצאות הקייטנה, ובכך מאפשר להורים רבים, שבשנים כתיקונן יתקשו לשלם את המחיר המלא, לרשום את ילדיהם לגן ישראל.

על מכתבם של מנהלי הקייטנה לפני פתיחתה כותב הרבי באגרות קודש כרך יז עמוד רסו:” תהי ביאתם לגן ישראל בשעה טובה ומוצלחת”, וכך יצאה לה קייטנת גן ישראל לדרכה בברכת הרבי מלך המשיח.

מפעלי הקיץ הכוללים את הקייטנה וישיבת הקיץ בראשותו של הרב נתן וולף מנהל תלמוד תורה וישיבת בית הר”מ בנחלת הר חב”ד.

חדורים במשיח

משיח עמד בראש סדר היום של הקייטנה ובשל כך הקבוצות נקראו בשמות הקשורים למשיח וגאולה. תחיית המתים, שור הבר, מלך המשיח, קיבוץ גלויות, וההמנונים דיברו כולם על נושא אחד: משיח.

חידון פומבי

לאחר התייעצות עם משפיעים החליטה הנהלת הקייטנה לערוך ולהדפיס חוברת לימודים מיוחדת ובה ליקוט הלכות תפילה והלכות ברכת הנהנין. לאחר שבועיים ימים בהם שיננו הקייטנים את החומר הלימודי, נערך חידון פומבי מיוחד בו השתתפו שמונת הקייטנים שהצטיינו במבחני הביניים בידיעת החומר. החידון הפומבי התקיים במסיבת הסיום של ‘גן ישראל’ באולמי המתנ”ס העירוני, בביצוע של השחקן הנודע אושי גרוס בסיועם של מדריכי הקייטנה. בתום החידון המרתק והמשעשע נבחרו שני מצטיינים לתואר חתן גן ישראל: נחמן לרנר, וציון לוי.

מלחמת ההתקשרות

כאמור בפתח הכתבה התקיימה השנה מלחמת התקשרות. הפלוגה הכחולה דגלה בכך שהדגש המרכזי צריך להיות מושם על עבודת השליחות, ואילו הפלוגה האדומה טענה שהדגש העיקרי חייב להיות על 770 והשהות ליד הרבי. מפי השמועה אומרים כי הרבי הסכים שייערכו מלחמות צבעים בקעמפים בתנאי שהלימוד בעל פה יהוה משקל מכריע בניצחון המלחמה. וכך גם בקייטנה בנחלת הר חב”ד הבהירו השופטים שמואל וולף ויואל בייטש, כי ללימוד התניא והמשניות בעל פה יש משקל מכריע לנצחון המלחמה. רק ביום האחרון של המלחמה נלמדו בעל פה 5873 שורות תניא ו-2951 משניות בעל פה.

בעיצומה של המלחמה התקיים עימות פומבי מרתק בין קציני הפלוגות ועוזריהם. הניצחון במלחמה הוכרע על חודו של ניקוד שעונק בסיום המלחמה לקבוצת האדומים בראשות הקצין זלמן ברנשטיין וסגנו משה פולק.

קשר במשך השנה

בגן ישראל בנחלת הר חב”ד לא נפרדים. פעם בחודשיים יצא עלון קשר מיוחד שישלח לכל המשתתפים בקייטנה, ובמשך השנה יתקיימו מספר פעמים מפגשים בין המדריכים והקייטנים.

מתכוננים לישיבה - בישיבת קיץ

לתלמידים שסיימו השנה את לימודיהם בתלמוד תורה ובשנה הבאה ילמדו בישיבה - התקיימה ישיבת קיץ בישיבת בית הר”מ בנחלת הר חב”ד.
מנהל מפעלי הקיץ הת’ שמואל וולף מוסר כי התגובות למסגרת המיוחדת בה למדו התוועדו ואף לנו בישיבה - היו נלהבות. “התלמידים נכנסו ללימודים ישיבתיים, הם היו כל שעות היממה בישיבה, התוועדו בישיבה, ומפעם לפעם גם נערכו טיולים. הרב מנחם מענדל גרונר מקרית גת התוועד עם התלמידים ודיבר עמם על ההכנות הראויות לקראת הכניסה לישיבה.