חדשות חב"ד

עומק רוחני, שמחה והתעלות בשלושה ימי העיון של “אור חיה”

כ''ט אב ס''ב

למעלה משש מאות נשים מכל רחבי הארץ השתתפו במהלך תשעת הימים בימי העיון המרתקים שקיימה מכללת “אור חיה” בירושלים. מאות המשתתפות הגיעו ממקומות שונים ומזרמים שונים, אך תגובות כולן היו אחידות: “תחושת התעלות ואחדות שאין דומה לה”, “ההרצאות היו עמוקות ונשגבות...” “ארגון מושלם עד לפרט האחרון!” “התעוררו בי כיווני חשיבה שלא הייתי מודעת אליהם”.

לנשים רבות היתה זו הפעם הראשונה בה למדו חסידות, ותחושת התדהמה וההתעלות לא אחרו לבוא: “כאשה שאינה חסידת חב”ד גיליתי בעצמי בעקבות ההרצאות הנפלאות, כוחות פוטנציאלים שרוצים לפרוץ את הרצון ללמוד עוד...”; “חוויתי חוויה רוחנית של התעלות והתקשרות פנימית יותר לעבודת ה’, לרבי מלך המשיח שליט"א וכמובן גם לעצמי, לפנימיות...”; “ההרצאות פתחו בפני אופקים חדשים ורצון להוסיף ללמוד”!

את 3 ימי העיון פתח הרב גולדשמיד בשיעור מרתק אודות הקשר בין פמליא של מעלה ופמליא של מטה, ע”י עשיית דירה לקב”ה בעולמנו הגשמי.
אחריו דיבר הרב יוסי גינזבורג אודות “קשר של מלכות”, רועה ישראל, מלך ישראל שימשיך את התורה בפנימיות, הוא הסביר את המשמעות של משה רבינו לעומת המשיח.

אחריו הרצתה הגב’ שושנה ליכטנשטיין על הקשר בין אבות ואמהות האומה, “שמע בקולה” - שנאמר על שרה, לעומת “שמע בקולי” שאמרה רבקה, ולבסוף גם על קולן של נשים ושייכותן לגאולה.

לאחר ארוחת הצהריים המפוארת דיברה הגב’ אסתר מייזליש אדות קשרים של שמחה במשפחה והדרך להגיע לשמחה. גב’ מייזליש ניתחה את המחסומים והציגה דרכים ליצור קשרים של שמחה ביחסים בין אישים.

ביום השני לימד הרב בנימין קופרמן אודות החסידות כמקשרת בין חלקי התורה, על פי קונטרס “ענינה של תורת החסידות”. הרבנים הרב א. לנדא והרב י. סגל מסרו שיעור מרתק על הקשר בין החסידים ועל האהבה העצומה שבין החסידים; הרב לנדא סיפר סיפור על המשפיע המפורסם הרב שלמה חיים קסלמן שפעם אחת כאשר קידש את הלבנה בנוכחות ארבע מתלמידיו, אמר לכולם “שלום עליכם” - ארבע פעמים במקום שלוש, כדי שאף תלמיד לא ירגיש מקופח.

ביום השלישי לימד הרב י. פוקס הלכות הכנסת אורחים. הרב ברוד דיבר על היתרונות והחסרונות של התקשורת המודרנית והאינטרנט, ועל הכלים שנותנת תורת החסידות להתמודד עם הסיכונים שבעולם המודרני.
החוויה המרכזית ב-3 ימי העיון היתה ללא ספק שיעוריו הנפלאים של המרצה האורח הרב יוסף יצחק ג’ייקובסון מניו יורק, שריתק את הקהל ב-3 הרצאות נפלאות. ההרצאה הראשונה היתה בנושא הדרכים השונות בעבודת ה’ של הגבר והאישה, ועל הקשר בין בורא לנברא שנוצר כתוצאה מכך. הוא הסביר שהאיש הוא מהקו והאשה מהרשימו. לאחר הסבר מעמיק על תורת הצמצום של האר”י ז”ל הבהיר את המשמעות של הקו והרשימו בהתנהגות של שני המינים.

ההרצאה השניה שלו היתה בנושא אהבת ישראל אמיתית וחינוך אמיתי. הדרכים לביטול שנאת חינם והאופן בו אפשר להגיע לאהבה ע”י ראיית הטוב שבכל אחד. הוא פתח בסקירת ארבע שלבים בעבודת אהבת ישראל. הרב ג’ייקובסון סיפר על העיתונאי השמאלני קיצוני נתן ילין מור ועל הדרך המופלאה בה הצליח הרבי מלך המשיח שליט"א לעורר את נשמתו ע”י אהבת ישראל. לבסוף דיבר על הקשר בין רבי לחסיד שהוא כעין הקשר בין המוח לגוף.

הרב מ. הלחמי סגן אגף ח”ן ומנהל ח”ן חרדי בעיריית ירושלים, הגיע לברך את המשתתפות. הרב הלחמי דיבר על הקשר עם הקב”ה דווקא בתקופת בין המיצרים וקישר את הדבר למשה רבנו ולארץ ישראל. הרב הלחמי בירך את הנהלת “אור חיה” ואת המשתתפות בימי העיון...

התגובות הנלהבות של הנשים המשיכו להגיע למשרדי “אור חיה” גם בשבוע שלאחר הכינוס. הנשים תארו תחושות של התעלות ורצון להתקדמות שממשיכות ללוות אותן. “השורה התחתונה היא תחושת המלאות והשמחה עמה אני יוצאת...”.