חדשות חב"ד

כינוס תורה מרכזי בענייני משיח וגאולה בקרית גת

כ''ט אב ס''ב

ביום רביעי חמשה עשר באב, התקיים כינוס תורה מרכזי בענייני משיח וגאולה, בבית-המדרש “שערי גאולה” שבקריה החסידית בקרית-גת. האירוע אורגן על ידי רב בית-הכנסת וראש הכולל הרב מאיר מאירי, בשיתוף עם “מטה משיח באה”ק”. בכינוס השתתפו עשרות מקהילת חב”ד בעיר, וכן מחוגי הלומדים ובני התורה והקהילות החסידיות בעיר, הרגילים לרמתם הגבוהה של האירועים התורניים הנערכים במקום תמידין כסדרן.

בבית-המדרש פועל “כולל אברכים” במשך כל ימות השנה, כאשר לצד לימוד גמרא והלכה ישנם סדרים קבועים בלימוד תורת החסידות. המקום מאכלס פעילות שוקקת של התוועדויות, כינוסי תורה, כינוסי ילדים, ועוד.
האירוע התורני החל בשעה מוקדמת של אחר הצהרים, וכלל תוכנית מגוונת ומרתקת. הקהל הסב ליד שולחנות ערוכים בהיכל בית-המדרש המרווח.
את הכינוס פתח הרב מאירי ב”דבר מלכות”, קריאת מכתב ברכה של הרבי מלך המשיח שליט"א שנתקבל ב”אגרות קודש” לכבוד הכינוס, ובו ברכה לישיבת “תומכי תמימים” בקרית-גת! לאחר מכן נאמר הפרק של הרבי שליט"א בתהלים פסוק בפסוק כשהקהל עומד על רגליו.

את החלק התורני פתח הת’ שניאור זלמן קוביטשעק, ב”סיום” על מסכת שקלים בתלמוד הירושלמי. הוא למד את השורות האחרונות והסבירן בטוב טעם. לאחר אמירת “קדיש דרבנן” כנהוג, חזר על נקודה משיחה של הרבי מלך המשיח שליט"א בענייני המסכת.

אחריו נשא דברים הרב אסף חנוך פרומר מישיבת חב”ד בחיפה, בנושא “אכילת קדשים בחג הסוכות”. הוא הציג את הנושא כפי שהוא נידון בתורתו של הרבי מלך המשיח, והסתעפויותיו לתחומים נוספים בתורת הרבי שליט"א.

מענייני הלכה עוברים ל”המעשה הוא העיקר” - טיכוס עצה ודיון מעשי על פעולות לזירוז הגאולה. מרצה הגאולה הרב חיים ששון מלהיב את השומעים בהזכירו את עיקרי שיחות הרבי מלך המשיח אודות תפקידנו בדור זה. בדבריו העלה שורה של הצעות חדשות לפעילות בנושא. את דבריו תיבל בסיפורים מנסיונו האישי, הן בהרצאותיו בכל רחבי הארץ, הן בהפצת ספרו החשוב “עתה ידעתי”, והן בקונטרס החדש המכיל את ברכת המזון עם בשורת הגאולה.

מפעולות “חוצה” עוברים “פנימה”, לעבודה הפנימית הנדרשת ערב הגאולה.
אורח הערב, הגאון החסיד הרב שניאור זלמן גפני, ראש ישיבת “אור תמימים” בכפר-חב”ד, מרתק את הקהל במשא מאלף, אודות הרצינות והאחריות הנדרשת מכל אחד בשעה זו, כאשר משמשים בערבוביא הסתר פנים מחד, ומאידך - הידיעה אשר “הנה זה משיח בא”, ויש להתכונן לקבלת פניו במחשבה דיבור ומעשה. את נאומו הוא מסיים בסיפור מופת נפלא הקשור ב”יקבץ נדחי ישראל” בדורנו זה.

הרב שמואל הנדל, יו”ר ועד הפועל של “מטה משיח” בארץ הקודש, נושא דברים קצרים, במרכזם עומדת הצעה אשר כל אחד יירשם כחבר ב”מטה משיח”, תמורת סכום חודשי סמלי, המאפשר לו גם להשתתף בחלוקת עשרה עלונים, לפחות, של “הגאולה מעניין ועכשווי” הכתוב בשפה השווה לכל נפש.

לאחר תפילת מנחה, עורך הרב לוי יצחק גינזבורג, משפיע בישיבת “תומכי תמימים” בכפר חב”ד, “סיום” נוסף, על מסכת תמיד - בהתאם להוראת הרבי שליט"א לערוך סיומים רבים ככל האפשר עד לחמשה-עשר באב - וחוזר נקודה קצרה מ”הדרן” של הרבי על מסכת זו. לאחר מכן דיבר על החשיבות העצומה של לימוד ה”דבר מלכות” באופן סדיר.

לאחר תפילת ערבית מתיישבים המשתתפים להתוועדות חסידים, כאשר ראשי המדברים הם הרב גינזבורג והרב יחזקאל נואמה. ההתוועדות נמשכת עד השעות הקטנות של הלילה, במהלה הוחלט להגביר את קצב הפעולות לזירוז התגלות הרבי מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש.