חדשות חב"ד

ישיבת ‘בין הזמנים’ הסתיימה בהצלחה ביבנה

כ''ט אב ס''ב

כמידי שנה בקיץ, גם בקיץ הזה זכתה העיר יבנה לארח את תלמידי התמימים ששהו בעיר במשך כל ימי ‘בין הזמנים’ על מנת להפיץ רוח של תורה בעיר, ולעזור בפעילויות להפצת יהדות וחסידות. עם יציאת התלמידים לחופשה, הגיעה במרוכז קבוצת תמימים לעיר יבנה, התמימים הנם תלמידי ישיבה גדולה חב”ד בצפת. ברוב שעות היום ישבו בבית-הכנסת “תמימי דרך” ולמדו עם בחורים מישיבות אחרות גמרא וחסידות, והטעימו אותם מטעמה המתוק של תורת החסידות.

מרגש היה לראות בכל יום את קבוצת התמימים והבחורים יושבים יחד ומתפלפלים בלימוד.

בשעות אחר הצהרים יצאו התלמידים לפעילות עם ילדי העיר במסגרת “מבצע של”ה”. הפעילות התמקדה בשני מוקדים, בית הכנסת “תמימי דרך” ובמרכז העיר, כאשר בשני המועדונים משתתפים בקביעות למעלה ממאה ילדים. במקביל, עסקה קבוצה אחרת של תמימים בזיכוי הרבים, בדוכן תפילין שהועמד במרכז העיר.

בשעות שבין מנחה לערבית, התפזרו התמימים בבתי הכנסת השונים בעיר, וחזרו על שיחות של הרבי מלך המשיח שליט"א. בכל מקום התקבלו הבחורים בשמחה ובהערכה על ידי הגבאים והמתפללים, וזכו להשמיע מדברות הקודש של הרבי שליט"א.

אם בימי החול, סדר היום היה עמוס וללא מנוחה, הרי כך היה גם בשבת. בשעות הבוקר התפזרו התמימים בכעשרים בתי כנסת וחזרו דא”ח, כאשר לאחר התפילה קיימו מסיבות שבת במספר מוקדים ברחבי העיר.תלמידי התמימים דאגו לפרסם ולהחדיר בכל מקום את בשורת הגאולה, ופעלו במסירות רבה במבצעי הרבי לקירוב ישראל אל אביהם שבשמים ולקשר כמה שיותר יהודים לרבי מלך המשיח.

הפעילות נשאה פירות מבורכים. מלבד שלושת הבחורים שעברו ללמוד בישיבות חב”ד, מספר יהודים רשמו את ילדיהם לגן חב”ד בעיר, ומספר יהודים נוספים הבטיחו להשתתף בקביעות בתפילות המתקיימות בבית כנסת חב”ד בעיר ולשיעורים המתקיימים בין כתליו.

הפעילות נערכה תחת חסותו של הרב זאב בשארי, יו”ר קרן המצוות ביבנה, שלקח על עצמו את מימון הפעילות, ודאגה לאש”ל מלא, בצורה הנוחה ביותר על האורחים.