חדשות חב"ד

שרשרת התוועדויות לתמימים תלמידי הקבוצה

כ''ח אב ס''ב

בימים אלו נערכה שרשרת התוועדויות לתמימים תלמידי הקבוצה, אחת ההתוועדויות נערכה ביום א' בלילה ואחת קבועה נוספת ביום ב' בלילה, ביום א' נערכה ההתוועדות לרגל יום הולדתו של הר' נועם שיחי' הרפז שהגיע בימים אלו לביקור אצל הרבי שליט"א מלך המשיח, ישבו שם עשרות תמימים והקשיבו בשקיקה לכל הגה שיצא מפיו

התוועדות יום הולדת שמחה היתה ביום א' בלילה ב-770 למשפיע הרב החסיד ר' נועם שיחי' הרפז ההתוועדות נמשכה עד אור הבוקר כפשוטו התמימים שהשתפו בהתוועדות סיפרו על התוועדות מיוחדת מאוד

משפיע בירושלים הרב נועם הרפז הגיע לרבי מלך המשיח שליט"א לכבוד כ' מנחם אב וכן על מנת לעשות את יום הלדתו אצל הרבי. מיד לאחר תפילת ערבית במנין כ"ק אדמו"ר שליט"א התיישבו התמימים להתוועדות, בתחילת התוועדות דיברו על כך שמי שחידש אצל חסידים את המושג של התוועדות יום הולדת זה הרבי שליט"א שרצה שביום זה נקבל על עצמנו החלטות טובות, ובעיקר שההחלטות הטובות יהיו סביב לנושא הבאת הגאולה, כיצד ומה יכולים לעשות עוד כדי לזרז את התגלותו של הרבי מלך המשיח.

כשהלחיים מתחיל לפעול מתחיל המשפיע לדבר על חודש אלול על עבודת התשובה, ומסביר את ההבדל שבין הבודת התשובה של כל הדורות ובין עבודת התשובה של דורינו שצריכה להיות מתוך שמחה דוקה ומביא על כך ביאור נפלא מהרבי שליט"א, התמימים פורצים מיד בניגון שמחה שסוחף כמה מקורבים שבאו להשתתף בעתוועדות.

אחר כך סיפרו התמימים כל אחד בתורו סיפורי מופתים מהרבי שליט"א ע"י ה'אגרות קודש', המשפיע ברוב התרגשות זעק אנחנו לא יודעים איזה כוחות הרבי נותן לנו, אנחנו צריכים לא למנוע מהם לבוא, ולהיות צינור לקבל את ההמשכות,

ניגנו ניגון ואז סיפר אחד התמימים כשדמעות בעיניו כיצד חלם בלילה האחרון על הרבי הדבר עשה רושם רב על המשתתפים עם אור הבוקר התמימים סיימו בניגון שמחה שנמשך בריקודים ובצפיה להתגלותו של הרבי שליט"א תיכף ומיד ממש.