חדשות חב"ד

הפצת דברי הרבי שליט"א בנושא שלימות הארץ מול בית ראש הממשלה

כ''ז אב ס''ב

הרב דורון אורן מהפעילים הידועים בארץ בהפצת דבריו של הרבי שליט"א מלך המשיח בנושא שלימות הארץ יצא בימים אלו עם עוד כמה מאנ"ש לעמוד בית ראש הממשלה ולמחות על שפיכות הדמים המתחוללת בימים אלו, על השלט נאמר "ראש הממשלה - אם אינך יכול לשמור על בני עמך, התפטר!" ובסיום הכרזת הקודש "יחי אדוננו", ערוץ 2 של הטלוויזיה הישראלית היום סיקר אותם בפעילותם.