חדשות חב"ד

כינוס התעוררות לנשים בכפר חב"ד

כ''ז אב ס''ב

עקב המצב הקשה השורר לאחרונה, התקיים היום כינוס התעוררות בהשתתפות של כמה עשרות נשים בכפר חב"ד, בכינוס קראו הנשים פרקי תהילים ושמעו שיחה של הרבי שליט"א מלך המשיח, הנשים יצאו מהכינוס בהחלטה לכינוס התעוררות גדול לזכרה של הגב' תרצה סודקביץ ז"ל, את הכינוס ארגנו גב' קדוש וגב' שכטר מכפר חב"ד.