חדשות חב"ד

שליח הרבי שליט"א מקנדה התארח בצפת

כ''ז אב ס''ב
השליח הרב מנחם מענדל מטוסוב שליח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א באלברטה קנדה, התארח השבת בעיה"ק בצפת. בקידוש שנערך בבית הכנסת לאחר התפילה ביום השבת התוועד הרב מטוסוב. ולאחר מכן בישיבת הקיץ "גן ישראל צפת" עד עלות המנחה. - ישיבת הקיץ מנוהל ומאורגנת ע"י הרב יהושע שמעוני מנהל ארגון צ"ה הפועלת רבות בקרב ילדי קהילת אנ"ש בצפת.