חדשות חב"ד

שדרוג דגל המשיח

כ''ג אייר פ''ד

הדפסה ייחודית חדשה של דגל המשיח המפורסם, והפעם עם הכרזת הקודש יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד