חדשות חב"ד

המשיח בכניסה למירון

י''ח אייר פ''ג

תמונת ענק של המלך המשיח עם נבואת הגאולה נתלתה על מנוף מול הכניסה ליישוב.

פרסום משיח אדיר למאות אלפי איש!