חדשות חב"ד

חדש: יהל אור באותיות מרובעות!!

י''ג אייר פ''ג

חדש: הספר יהל אור לאדמו"ר הצמח צדק נדפס מחדש בהוצאת קה"ת באותיות מרובעות ועל נייר משובח.

הזדרזו להזמין אצל נציגי המכירות!!!