חדשות חב"ד

לאחר תום החג האורחים נכנסו ליחידות

כ''ו ניסן פ''ג

זכינו והרבי שליט"א מלך המשיח קיבל את האורחים והחתנים ליחידות כללית.

להלן תמונות מהמעמד: