חדשות חב"ד

ביום רביעי: כנס התעוררות בבית משיח 770

כ''ז ניסן פ''ג

מחר יתקיים כנס התעוררות בקשר עם השיחה הידועה