חדשות חב"ד

פרסום משיח בקריית גת

י' אייר פ''ג

גם קריית גת מוכנה לבואו של הרבי מלך המשיח שליט"א

היום יצא בית חב"ד בעיר בקמפיין חוצות וכן ברשתות החברתיות לפרסום זהות המשיח.