חדשות חב"ד

בשבוע הבא: קונגרס משיח

ל' שבט פ''ג

קונגרס משיח בארץ הקודש יתקיים בשבוע הבא