חדשות חב"ד

מחאה נמרצת!

י''ח שבט פ''ג

התמימים בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש בקווינס יוצאים במחאה רבתית נגד הפגיעה בכבוד מלכנו משיחנו וכביכול בשם ישיבת תות"ל קווינס.