חדשות חב"ד

יוזמה חדשה בישיבת המלך המשיח

י''ט שבט פ''ג

יוזמה חדשה בישיבת המלך המשיח להפצת שבע מצוות בני נח בקרב כל באי עולם.

כידוע שזהו אחד מענייניו של הרבי מלך המשיח שליט"א להפיץ את שבע המצוות לכל העולם כהכנה לקיום הייעוד ''והייתה לה' המלוכה''.