חדשות חב"ד

כנס גאולה ומשיח באר שבע

ה' תמוז פ''ב

ביום חמישי השבוע, נערך כנס גאולה ומשיח מיוחד בסימן *מלך המשיח חי וקיים*, הכנס נערך במתנס הקהילתי ע"י בית חב"ד מרכז ההתגלות, בשיתוף עם חברת כיוונים ועיריית באר שבע.

למעלה מ200 אנשים ונשים, התחזקו באמונה הטהורה שהרבי שליט"א מלך המשיח חי וקיים.

בתחילת הכינוס, המשתתפים ישבו לכתוב לרבי שליט"א מלך המשיח, לקחו על עצמם החלטות טובות.
התשובות שהתקבלו היו מדויקות ומדהימות להפליא.

את המעמד פותח *הרב מאיר הרשטיק* מחשובי אנ"ש באר שבע, בקריאת הפרק של הרבי שליט"א מלך המשיח וסיים בהכרזת הקודש: *יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד* כשכל הקהל עומדים ומכריזים אחריו.

 אל הבמה מוזמן *הרב יוחאי טויטו* מנהל מכון למען ילמדו בעיר באר שבע כשהוא מרחיב על מעלת היום ג' בתמוז חג הגאולה כפי שמבואר בשיחות הדבר מלכות.

בהמשך נושא דברים *הרב אליהו סנגאוי* שליח הרבי שליט"א מלך המשיח לעיר באר שבע, ומנהל בית חב"ד מרכז ההתגלות, תוך שהוא מסביר את מעלת הדור השביעי, ומעלתו של נשיא דור השביעי, ותפקידנו בהבאת הגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש.

לאחר מכן *הרב יגאל לוטקין* שליח הרבי שליט"א מלך המשיח לדוברי רוסית, נושא נאום מרגש על חייו הנצחיים של הרבי שליט"א מלך המשיח, האמונה הטהורה והברורה בדבריו הקדושים, ושהמציאות האמיתית היא המציאות של התורה ולא מה שנראה לעיני בשר.

את הכינוס חותם בהופעה חיה ומרתקת של הזמר והיוצר הרב *ברק גרוסברג* שמספר את סיפור חייו והתקרבותו לתורה ומצוות ולרבי שליט"א מלך המשיח כשמשלב ניגונים עם גיטרה באווירה קדושה ומיוחדת תוך שהוא סוחף את הקהל.

הנוכחים יצאו במרץ מחודש והחלטות טובות לפעול ולהביא את ההתגלות של הרבי שליט"א מלך המשיח.

*יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד*