חדשות חב"ד

מסך וידיאו מסתובב בתל אביב

כ''ג אייר פ''ב

יוזמה חדשה בפרסום הרבי שליט"א מלך המשיח, והיא משאית מסכים המסתובבת ומקרינה לעוברים ושבים מראות קודש מהרבי מלך המשיח שליט"א.

לתרומות 

058-460-7016