חדשות חב"ד

משיח בכניסה לבניין החדש של התמימים ב770

כ''ט אייר פ''ב

בשעה טובה נתלה שלט ברוך הבא למלך המשיח וכן דגל משיח בכניסה לבניין 755 איסטערן פארקווי הסמוך ל749 הוותיק