חדשות חב"ד

התוועדות הכנה לשבועות במרכז ההתגלות

ב' סיון פ''ב

הקהל הרחב מוזמן להתוועדות חסידים רבתי במרכז ההתגלות בבאר שבע עם הרב פיצ'ע פרידמן שליט"א.

 

ארוחה חלבית סביב שולחנות ערוכים