חדשות חב"ד

מזל טוב למשפחת שלוחי המלך

ג' סיון פ''ב

מערכת האתר משגרת בזה ברכת מזל טוב לבבית למשפחת שלוחי הרבי מלך המשיח שליט"א באיי סיישל, הרב שניאור זלמן הרטמן שיח', לרגל הולדת בנו הבכור.

יהי רצון שיגדל להיות חסיד ירא שמים ולמדן לנחת רוח המשלח - הרבי שליט"א מלך המשיח