חדשות חב"ד

סדר השכם נערך בזאל הקטן

כ''ה אדר ב' פ''ב

בעקבות כינוס הילדים עבר סדר השכם לזאל הקטן