חדשות חב"ד

אור חדש: הנחה מכ"ק אדמו"ר המהר"ש

כ''ז אדר ב' פ''ב

פרסום ראשון: הנחה מכ"ק אדמו"ר מהר"ש למאמר "החדש" תרי"ט

לקראת ש"פ תזריע - פרשת החדש, מערכת "אוצר החסידים" מפרסמת היום לראשונה את מאמר ד"ה "החדש הזה לכם" אשר לכ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק". מאמר זה נאמר בש"פ תזריע, פ' החדש, תרי"ט, ונדפס כעת - *בפעם הראשונה* - הנחה מגוכתי"ק כ"ק אדמו"ר מוהר"ש. 

לחביבותא דמילתא נדפסו בקונטרס ובסופו פַאקסימיליא מגוכתי"ק. לתועלת הלומדים והמעיינים, נחלק המאמר לקטעים וניתוספו הערות ומראי מקומות הבאים בשולי הגליון.

 

להורדה