חדשות חב"ד

הרב בנצי פרישמן התוועד בישיבה בבאר שבע

י''ב שבט פ''ב

הרב בנצי פרישמן מחברי האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה התוועד עם התמימים ואנ"ש בישיבה בבאר שבע לכבוד יום הבהיר