חדשות חב"ד

מיגון משיח לגבול הדרומי

כ''ב שבט פ''ב

התמימים חיילי בית דוד יצאו לפרסם את זהות הגואל בכבישי ישראל הסמוכים למעבר ארז שבדרום