חדשות חב"ד

על גג בית המקדש - 120 שנה

ג' שבט פ''ב

ההכנות בשיאן לקראת י"א ניסן תשפ"ב - 120 שנה להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

ביוזמת התמימים נתלה שלט ענק על בית משיח 770 עם תמונת המלך המשיח והכיתוב 'מאה ועשרים שנה' והכרזת הק' יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד'