חדשות חב"ד

מבצע הפצה אדיר לכבוד י'-י"א שבט

א' שבט פ''ב

מבצע הפצה ענק יוצא לאור בימים אלה, ימי ההכנה ליו”ד שבט - יום קבלת הנשיאות של כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א, בהם כל אחד מהחסידים והתמימים וכן נשות החסידים ואחות התמימים עושה חשבון נפש בענין ההתקשרות והפעילות לקשר יהודים לנשיא הדור – מלך המשיח.

לרגל ימים מיוחדים אלה בהם מוסיפים במבצעי הקודש ובפרט השער לכל העניינים - קבלת פני משיח צדקנו, הוכנה ב’ממש’ ערכת הפצה מושלמת לכל אחד ואחת שתסייע להכין את הסביבה הקרובה לגאולה האמיתית והשילמה.

בערכה יש חבילות כרטיסי משיח, מדבקות מבקשים משיח, עלוני אגרות קודש וחוברת נבואה היום.

כל אחד ואחת יכול לרכוש את הערכה במחיר מסובסד לכל נפש ולצאת ביו”ד שבט ובימים הסמוכים לו למבצעים לנחת רוח וזירוז ההתגלות המושלמת של כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א. 

להזמנות ‘ממש’ – 077-5123770 להזמנות לחץ